Vol.121嫩模冯木木LRIS私房兔女郎配白丝袜半脱内裤惹火诱惑[64P]_冯木木_画语界

Vol.121嫩模冯木木LRIS私房兔女郎配白丝袜半脱内裤惹火诱惑[64P]_冯木木_画语界

怒则气上,肝之过也,辛温下降,故沉香降气之要药,然命门火衰,不宜多用,气虚下陷者,切勿沾唇。若稍稍挟虚,不可轻入。

药笼中断不可缺之品。尤善安气逆,佐人参、熟地、山药、麦冬、牛膝之类,定喘实神。

杏仁下血,仲子用杏仁汤非乎。或谓介虫三百六十,而龟为之长,神灵变化,凡入药中,勿令中湿,则遂其变化之性,而成症瘕于腹中。

独白芥子消化痰涎,又不耗损肺、胃、肝、心之气,入于气分而实宜,即用于血分或疑白芥子止能消膜膈之痰,而不能消胃肺之痰,似乎消肺之痰必须贝母,消胃之痰必夏也。外调亦验极,金疮口敷上即合。

味咸,气寒,无毒。六味丸以之为首,天一所生之本也。

曰∶虽其性善攻,而其味仍补。或疑发狂之病,往往有少用石膏,多用人参而愈者,又是何故?

Leave a Reply