av安卓app

av安卓app

不知者误拾之,即寸断,两端俱生头,啮人即毙。经曰∶脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。

东南卑湿,春多雨水,其湿热之气,郁于内,故食之过多,每能发病也。内容:纲目螽仅引拾遗佩药一条,并无主治。

医林集秘∶用陈火腿骨灰六两,饭锅巴灰五两,砂仁炒三两,南山楂炒五两,共为末,每服三钱。后先阐发精义入神,会元之司天如斯,值之司天亦未必不如斯。

雄而丹者属阳,故治中恶惊忤,热血沥口涂吹鼻,鸡子甘平,镇心安五脏,益气补血,散热定惊,止嗽止痢,多食令人滞闷。南诏备考∶普洱府及永昌府皆出。

医宗汇编∶凹谷茴香叶,使盐花烧酒捣糊疮上;如口久烂,用臭虫去头敷内容:形黑如大豆,以手按其身,其头能俯屈,剥剥有声,出南方者小而微,北土者大而力浓,而捕之为戏。腌法∶每腿十斤用炒盐四两,以木刻楦如人手掌状掺盐,后用掌楦轻轻揉擦,四围兼到,俟皮软如绵,然后入缸,缸面盖以辣蓼竹匾覆之,待七日后,有卤,翻搅一转,令上下匀;再以炒盐四两,如前法,以手揉腌入缸,十日后出缸,即用缸中原汁洗净,一一以草绳缚定,挂悬风处,惟冬腌者不滴油味咸甘,性平。

郑氏曰∶藤生子赤,状如鼠粪,故亦名鼠矢。血崩医便∶六合散治血崩不止,诸药不效,用此立止,此急则治其标也。

Leave a Reply