No.3559女神周于希Sandy杭州心愿旅拍剧情主题情趣内裤秀翘臀诱惑写真[91P]_周于希_秀人网

No.3559女神周于希Sandy杭州心愿旅拍剧情主题情趣内裤秀翘臀诱惑写真[91P]_周于希_秀人网

经曰∶虚邪不能独伤人,必因身形之虚而后客之也。黄连解毒散心中。

风中于卫,即发热者。此初得天地父母之气。

多食此菌,令人恍惚。 内痛外快者为内实外虚邪气盛则实。

 此参止渴生津,化痰,明目内容:\r白龙参\pc155.bmp\r,生山中,有藤,藤上有叶,叶下有小黄花,根大而肥白,其形如参。 一治胎前产后,血积冲心,神效。

鲫鱼,一作鲒鱼。卫分受邪,则有汗为虚邪,桂枝证也。

治手足痿软,半身不遂,流痰血痹等症。气味甘、苦,性微寒。

Leave a Reply