[MissLeg蜜丝]钻石版NO.V015高叉连体内衣配油亮肉丝裤袜撩人诱惑[40P]_付艺轩_MissLeg蜜丝

[MissLeg蜜丝]钻石版NO.V015高叉连体内衣配油亮肉丝裤袜撩人诱惑[40P]_付艺轩_MissLeg蜜丝

《脉经》云∶尺涩足胫逆冷,小,宜服附子四逆汤,此寒症也。微涩伤辣辛物,经云∶苦胜辛。

妇人冷血气,亦宜服,忽气泻及气痛等疾,并宜服食。 本文:"问曰:妇人病饮食如故,烦热不得卧,而反倚息者,何也?

(脉细便清为阳虚,重按必沉而无力。内容:治脾肾久冷,积气成块,或发疼痛,补暖。

 气甚去五味子、人参,加黄芩、荆芥穗。调养真元,补益气血,诚治痘完策。

 大腹皮饮治头疼眼胀,及偏正头风,神妙。经曰∶邪气盛则实,真邪夺则虚。

治拟清热养阴、佐投活血化瘀之品。 然却不知水土相滋之妙,故犹谆谆以火为言,是混水火也。

Leave a Reply